Tố cáo cho vay nặng lãi ở đâu ? Cách tố giác tới cơ quan điều tra

Bạn chẳng may vay tiền của xã hội đen hay các tổ chức tín dụng cho vay nặng lãi. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con , ban muốn tố cáo các tổ chức tín dụng này. Hãy xem bài viết dưới đây của MoneyK để biết cách tố giác tội cho vay nặng lãi ở đâu nhé !

Tố Cáo Cho Vay Nặng Lãi Tại Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Huyện Nơi Bạn đang Sinh Sống

 

1 . Khi nào phạm tội cho vay nặng lãi? 

Tổng đài tố cáo cho vay nặng lãi 113

Theo bộ luật hình sự 2015  Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự.

1 .Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2 . Cách tố giác cho vay nặng lãi

Để tố cáo bọn cho vay nặng lãi bạn cần chuẩn bị đơn tố cáo ở mẫu dưới đây sau đó nộp tới phòng cảnh sát hình sự công an huyện bạn đang sinh sống:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

………., ngày…. tháng….. năm……..

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

Kính gửi: …………………………..

 Căn cứ:

  • Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
  • Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tên tôi là:…………………….. Sinh năm:…………..

CMND/CCCD số:………………. Do CA………….…. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………….………………..…………..

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………..……….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….…….

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:………………………………………………………………………….……..

Trụ sở địa chỉ tại:…………………………………………………………………………..

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh………… cấp ngày…./…../…….

Hotline:……………………………………………. Số Fax:………………………….

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:……………………………………….……….

Chức vụ:……………………………………………….. Sinh năm:………………..….

CMND/CCCD số:………………. Do CA………..……. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HkTT:…………………………………………………………….………..

Hiện tại đang cư trú :…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………..….

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………….…………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Trình bày những sự việc liên quan dẫn tới việc bạn làm đơn này, tức là các sự kiện dẫn tới việc bạn phát hiện việc người này có hành vi cho vay nặng lãi, về thời gian diễn ra vi phạm. mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, về hậu quả của hành vi vi phạm,…)

Căn cứ vào Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1.Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2.Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Tôi nhận thấy hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng:…………………..………………………………………………………..

Sinh năm:……………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………. Do CA………………. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….………..

Hiện đang cư trú :…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………..….

(Trường hợp không nắm được tất cả các thông tin cơ bản nêu trên, bạn chỉ cần nêu ra những thông tin mà bạn biết rõ)

Là hành vi có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đối tượng…………. phải bị xử lý theo quy định này.

Do vậy, tôi quyết định làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết, tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh và có các biện pháp xử lý thích hợp với đối tượng…………. và…………… bởi hành vi sai trái trên. Bên cạnh đó, tôi kính mong Quý cơ quan xem xét những yêu cầu sau:

1./…

2./…… (liệt kê các đề nghị của bạn mong muốn về việc giải quyết, như, yêu cầu về chấm dứt hành vi vi phạm,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là chính xác, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Một số lưu ý khi làm đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi

Bạn cần thu thập cung cấp đầy đủ chứng cứ của bọn cho vay nặng lãi cần tố giác. Các video hình ảnh, đơn cho vay.

Nếu các đối tượng có hành vi đe dọa hay xúc phạm đến thân thể các bạn hãy cung cấp thêm các chứng cứ để tố cáo hành vi gây thương tích.

Trên đây moneyk đã cung cấp tới bạn cách tố giác các hình thức cho vay lãi suất cao. Nếu bạn cần vay tiền online, trong 5 phút nhận tiền tại nhà qua thẻ ATM hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Trả lời